• POWRÓT  • kontakt    Dzięki długoletniemu doświadczeniu w branży erotycznej, proponujemy Państwu najlepiej wyselekcjonowane produkty, które najchętniej kupują klienci w naszym sklepie stacjonarnym. Dzięki dobrze rozbudowanemu zapleczu magazynowemu, jesteśmy w stanie zrealizować zamówienie natychmiast po otrzymaniu.


    Regulamin, polityka prywatnosci Regulamin Regulamin Sklepu Internetowego http://www.stud100.pl/ 1. Informacje ogólne 1.1 Sklep Internetowy działający w domenie: http://www.stud100.pl/ klienci mogą kontaktować się za pomocą: danych umieszczonych wyżej patrz kontakt. 1.2 Przedsiębiorca prowadzi również sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny, internetowej http://www.stud100.pl/. 2. Opis produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego 2.1 Wszelkie informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. 2.2 Produkty można przeglądać wg. kategorii produktów, producentów, wyszukiwać po kodzie produktu oraz nazwie. 2.3 Zdjęcia produktów są zdjęciami poglądowymi. W przypadku produktu, który posiada kilka wersji kolorów lub rozmiarów wiążący jest wybór towaru zgodnego z opisem towaru (rozmiar/cecha). Dokładny opis znajduje się w zakładce ?opis? w każdej karcie produktu. 2.4 Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 3. Ceny produktów w ofercie Sklepu Internetowego 3.1 Wszystkie ceny produktów umieszczonych w Sklepie Internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) oraz są cenami brutto. 3.2 Cena towaru widoczna przy danym produkcie nie zawiera kosztów przesyłki. 4. Wymagania systemowe dla realizacji zamówienia 4.1 Aby w pełni korzystać ze stron Sklepu Internetowego należy posiadać komputer i co najmniej przeglądarkę internetową Internet Explorer (wersja 7 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 3 lub nowsza), Google Chrome (wersja 10 lub nowsza), Opera (wersja 9 lub nowsza) lub Safari. 4.2 Ważne jest aby na komputerze kupującego było zainstalowane najnowsze oprogramowanie Java oraz Flash. 5. Rejestracja klienta w Sklepie Internetowym 5.1 nie można rejestrować konta, nie ma takiego wymogu ani potrzeby 6. Procedura składania zamówienia i zawierania umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym 6.1 Zamówienia w Sklepie Internetowym składane są za pośrednictwem strony http://www.stud100.pl/ i realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia. 6.2 Klient składając zamówienie dokonuje wyboru towaru, formy płatności tylko przy odbiorze paczki. 6.1 Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Sklep Internetowy może odmówić realizacji zamówienia, jeśli wstąpią szczególne okoliczności, w których realizacja okaże się niemożliwa lub wyjątkowo utrudniona (błąd oprogramowania, czynniki zewnętrzne). 6.2 Oferta Sklepu Internetowego oraz jego cena nie stanowi oferty sprzedaży a jedynie zaproszenie do składania ofert zakupu. 6.3 Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia złożonego zamówienia. 6.4 Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym jest adres dostawy wskazany przez klienta. 6.5 Do każdej sprzedaży załączany jest paragon fiskalny . 8. Formy płatności 8.1 Płatność przy odbiorze (pobranie) doręczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej (Pocztex 48). Płatności dokonuje się gotówką pracownikowi firmy spedycyjnej. 9. Doręczanie przesyłek 9.1 Paczki doręczamy za pomocą Poczty Polskiej. 9.2 Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 9.3 Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona. 9.4 Paczki są zapakowane dyskretnie tak aby nikt nie wiedział jaki towar znajduje się w środku. 9.5 W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do sklepu Internetowego. 10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży ? zwrot/wymiana 10.1 Zwrotowi nie podlegają produkty takie jak: prezerwatywy, majtki, żele, kremy, lubrykanty, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia. Suplementy diety oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia mogą podlegać zwrotwi jeśli adres odbiorcy - klienta został wpisany do rejestru zakładów objętych nadzorem Stacji Sanitarno Epidemiologicznej - Sanepid, w innym wypadku istnieje możliwość skażenia mikrobiologicznego produktu. 10.2 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje przedmiotom dostarczanym w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 10.3 Zwrot powinien nastapić na koszt kupującego. Paczki za pobraniem nie będą odbierane na koszt Sklepu Internetowego. 10.4 Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy używając własnego druku. 11. Reklamacja 11.1 Sklep Internetowy odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 11.2 Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep Internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. 11.3 Klient zgłaszający reklamację jest zobowiązany przesłać towar wraz z formularzem reklamacji z dowodem zakupu oraz opisem uszkodzeń na adres: ul. Żeligowskiego 22 90-754 Łódź. 11.4 Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o sposobie rozpatrzenia w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep Internetowy nie ustosunkuje się do żądań klienta, oznacza to, iż żądania zostały uznane za uzasadnione. 11.5 Wymagamy aby wszelkie reklamowane produkty były odpowiednio wyczyszczone i zabezpieczone przed dalszym uszkodzeniem w transporcie. 11.6 Zwrot powinien nastapić na koszt kupującego. Paczki za pobraniem nie będą odbierane na koszt Sklepu Internetowego. 11.7 Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy używając własnego druku. 12. Polityka prywatności oraz wykorzystanie ciasteczek (plików "cookies") 12.1 Szczegóły dotyczące polityki prywatności oraz zarządzania plikami cookies. Sklep napisany jest w języku html więc nie stosuje plików cookies. 13. Zasady ochrony danych osobowych 13.1 Kupujący podczas składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 13.2 Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży. 13.3 Sklep Internetowy zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności zarejestrowany kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu Internetowego jest dokonywane na podstawie przesłania do sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska kupującego. 14. Pozasądowe formy rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 14.1 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. 14.2 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem, a Sklepem Internetowym. 14.3 Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem, a Sklepem Internetowym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl 15. Postanowienia końcowe 15.1 Wszelkie sprawy sporne oraz nieuregulowane regulaminem będzie rozpatrywał sąd powszechny. 15.2 Regulamin wchodzi w życie 25.12.2014 r. 15.3 Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Sklepu Internetowego. Dodatkowo każdy zarejestrowany użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową. 15.4 Znaki towarowe, logotypy, banery graficzne itp. Należą do ich prawnych właścicieli a na stronie sklepu Internetowego są wykorzystane jedynie w celach informacyjnych.